Euroopa noored arstid kohtuvad Tallinnas

7. ja 8. novembril toimub Hotell Viru konverentsikeskuses Euroopa Nooremarstide Alalise Töögrupi (PWG) sügiskoosolek. Koosoleku korraldaja on Eesti Nooremarstide Ühendus (ENÜ).

Osalevad noorte arstide esindajad neljateistkümnest Euroopa riigist, nende hulgas ka PWG president dr Rui Guimaraes Portugalist.

Koosolekul arutatakse arstide erialase väljaõppe küsimusi ja meditsiinilise tööjõu probleeme. Olulise teemana on päevakorras Euroopa Komisjoni tööaja direktiiv, mis piirab arst-residentide töökoormust seniselt 56-lt tunnilt 48-le tunnile nädalas. Eestis on probleem paradoksaalsel kombel hoopis vastupidine. Vaatamata arstide puudusele ja noorte arstide soovile täiskoormusega töötada tasustab riik arst-residentide tööd ainult 32 tunni ulatuses nädalas.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) esindaja Eestis dr Jarno Habicht tutvustab noortele arstidele suvisel WHO konverentsil vastuvõetud Tallinna hartat. Eesti Arstide Liidu poolt tervitab delegaate eestseisuse liige ja ENÜ esimene president dr Indrek Oro.

Permanent Working Group of European Junior Doctors (PWG) on Euroopa spetsialiseeruvate arstide koostöökoda ja nende esindaja üleeuroopalistes struktuurides.

Eesti Nooremarstide Ühendus on Eesti Arstide Liidu allorganisatsioon, mis tegeleb arst-residentide koolitus- ja töötingimuste arendamisega. ENÜ-s on 250 liiget.

PWG koosoleku päevakord:

Friday
09:00 Postgraduate Medical Training Subcommittee Meeting (Agenda)
11:00 Coffee-break
11:15 EU/EEA Subcommittee Meeting (Agenda Updated)
13:30 Lunch
15:00 Parallel subcommittee Meetings: Medical Workforce & Economy
Medical Workforce (Agenda)
Economy (Agenda)
16:00 Coffee-break
16:30 Plenary meeting 1 (Agenda Updated)
18:00 Meeting adjournment

Saturday
09:00 Plenary meeting 2
11:00 Coffee-break
11:15 Plenary meeting 3
13:30 Lunch
15:00 Plenary meeting 4
16:00 Meeting closing

Pole arsti, pole probleemi

Esmaspäeval teatas sotsiaalminister Maret Maripuu Eesti Arstide Liidule, et arst-residentide palka ei saa tõsta enne sügisel võib-olla tehtavaid riigieelarve muudatusi. Veel möönis minister, et tema 9. mail antud lubadus kiirabiarstide palgatõusust 99 kroonini tunnis oli eksitus.

Tegelikult on ekslik sotsiaalministri ja haigekassa nõukogu esimehe seisukoht, et arstide miinimumtunnitasu on 93.75 krooni. See summa on haigekassa hinnakirjas arsti palgakuluna arvestatud summa, mida haiglatele makstakse aasta algusest peale. Arstide palga alammäär on alates 1. aprillist palgaläbirääkimistel kokku lepitud 99 krooni tunnis. Haiglad seda kokkulepet täidavad, valitsus aga lubadustele vaatamata riigieelarvest finantseeritavate arst-residentide ja kiirabi palgatõusuks seni raha eraldanud ei ole.

Valitsus peab seega normaalseks, et kõikidele arstidele ei kehti võrdne palga alammäär ja leiab, et residentidele võib maikuu töötasu maksta ka näiteks novembris.

Arst-residendid ise nii ei arva. Viimase aasta residentidel jääbki palgatõus suure tõenäosusega saamata. Palju nendest, juba väljaõppinud eriarstidest sellise kohtlemise järel veel kodumaale tööle tahab jääda, pole teada. Sel nädalal arstiteaduskonna lõpetavast 97-st noorest mõtleb kolmandik Eestist lahkumisele.

Arstide Liit pakkus probleemi lahenduseks kokkulepet haiglatega, kes tõstaksid residentide palka kohe, riik aga maksaks väljamakstud summad neile sügisel riigieelarvest tagasi. Ettepanek lükati tagasi, sest Haiglate Liit ei pidanud valitsuskabineti nõupidamisel võetud seisukohta raha eraldamiseks piisavaks tagatiseks.

Arstkonnale, eelkõige noortele arstidele on järjekordselt teada antud, et riik ei pea arstide lahkumist Eesti tervishoiust oluliseks probleemiks. Võib-olla see ongi taktika tervishoiu finantseerimisküsimuste lahendamisel: kui inimesi on vähem, kulub ju ka palgaraha vähem.

Kuidas kodanikud arstiabi saavad, see ei paista valitsust huvitavat.

Nooremarstide Ühendus on mures residentuuri rahastamise pärast

Arst-residentide kulud 2004. aasta riigieelarve projektis valesti planeeritud

Eesti Nooremarstide Ühendus on tõsiselt mures järgmise aasta riigieelarves arstide spetsialiseerumiseks mõeldud summade pärast. Vastavalt Tartu Ülikooli seadusele kantakse residentuurikulud, sealhulgas arst-residentide palga- ja stipendiumikulud, Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvest. Riigieelarve projekt võimaldab 2004. aastal avada vaid 17 uut residentuurikohta, samas kui vajadus on vähemalt 120 koha järele. Teise möödalaskmisena ei ole Haridus- ja Teadusministeerium arvesse võtnud 2003. aastal Eesti Arstide Liidu ja Eesti Haiglate Liidu vahel sõlmitud palgakokkulepet, mis sätestab arsti minimaalseks tunnipalgaks 50 krooni. Seega tuleks 2004. aasta eelarve arvutuste aluseks võtta arst-residentide 8500 kroonine kuupalk. Selleks, et täita arstide palgakokkulepet ja avada 120 uut residentuurikohta on eelarvesse vaja lisada 33,5 miljonit krooni. Olukorras, kus järjest kiireneb arstide väljavool Eestist on eriti oluline tagada arst-residentidele väärikas töötasu.