Eetikakonverents 2011

Eesti Arstide Liidu eetikakonverents „Kollegiaalsus või korporatiivsus“ toimus 28. oktoobril Tallinnas Rahvusraamatukogus.

14.00 Sissejuhatus: eetikakoodeks ja tegelikkus – dr Andres Ellamaa

14.15 Inimsuhete ja suhtlemise eripära absurdisituatsioonis – prof Ülo Vooglaid

Küsimused Ü Vooglaiule

Ü Vooglaiu koostatud slaidid loengu “Inimsuhete ja suhtlemise eripära” juurde

Tiina Tamman

Küsimused T Tammanile

15.15 Kirjutatud ja kirjutamata eetika. Arst, patsient ja meedia – hr Tarmu Tammerk

Küsimused T Tammerkile

16.15 Kelle oma on inimene? – prof Toomas Paul

Küsimused T Paulile

16.45 Korporatiivsus – ühiskonna pärisosa, prof Ando Leps

Küsimused A Lepsile

Diskussioon

Konverents “Eetilised valikud arstiabi korraldamisel” 17. septembril Tallinnas. lisatud päevakava!

Eesti Arstide Liit ja Tartu Ülikooli arstiteaduskond korraldavad rahvusvahelise arstieetikapäeva tähistamiseks konverentsi “Eetilised valikud arstiabi korraldamisel”.

Konverents toimub reedel, 17. septembril 2010. a algusega kell 12 Tallinnas Meriton Grand hotellis (Paldiski mnt 4).

Päevakava:

12.00 Avasõnad:

12.10 Arstiabi eetiline korraldus – väljakutse kõigile
Hanno Pevkur, sotsiaalminister

12.40 Arstiabi korralduse eetilised aspektid haiglajuhi pilgu läbi
Urmas Sule, Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees

13.10 Haigekassa eetilised valikud tervishoiusüsteemi rahastamisel
Hannes Danilov, Haigekassa juhatuse esimees

13.40 – 14.10 kohvipaus

14.10 Valikud Eesti tervishoiu korralduses ja mida neist on õppida
Raul Kiivet, Tartu Ülikooli Tervishoiu instituudi juhataja

14.40 Arsti valikud patsiendi vajaduste ja haigekassa võimaluste vahel
Indrek Oro, Eesti Arstide Liidu eestseisuse ja eetikakomitee liige

15.10 –16.00 Diskussioon, juhib Vallo Volke, Eesti Arstide Liidu eestseisuse liige

Osavõtt on tasuta, palume registreerida hiljemalt 13. septembril e-posti teel: eal@arstideliit.ee

EAL eetikakonverents “Informeeritud nõusolek” 18.09.09

Eesti Arstide Liidu eetikakonverents
“Informeeritud nõusolek”
Rahvusvahelisel arstieetika päeval, 18. septembril 2009

Eesti Arstide Liit tähistab rahvusvahelist arstieetika päeva konverentsiga „Informeeritud nõusolek“. Konverents toimub Tallinnas SA PER Mustamäe haigla saalis (Sütiste 19).

Avasõnad Eesti Arstide Liidu presidendilt dr Andrus Mäesalult ja konverentsi juhatajalt, arstide liidu eetikakomitee esimehelt dr Andres Lehtmetsalt. Külalisesinejaks on kutsutud Helsingi Ülikooli arstiteaduskonna meditsiinifilosoofia õppejõud pediaater dr Pekka Louhiala.

13.00 Avasõnad

13.10 On the grey zone – autonomy and paternalism revisited
Dr Pekka Louhiala, Helsingi Ülikool

13.55 Informeeritud nõusolek psühhiaatrias
Prof Veiko Vasar, Tartu Ülikool

14.25 Informeeritud nõusolek pediaatrias
Dr Ülle Einberg, Tallinna Lastehaigla

14.55 Patsiendi ootused informeeritud nõusolekule
Marika Kabal, Eesti Patsientide Esindusühing

15.15 Kohvipaus

15.45 Diskussioon

Osavõtt on tasuta, osalejatel palume registreeruda hiljemalt 14. septembriks eal@arstideliit.ee

Eetikakonverents „Intensiivravi eetilised piirid“ 21. novembril Tartus

Eesti Arstide Liit korraldab 21. novembril 2008 Tartus Atlantise konverentsikeskuses meditsiinieetika konverentsi „Intensiivravi eetilised piirid“.

Ettekannetes ja neile järgnevas diskussioonis käsitletakse elu lõpuga seotud eetikaküsimusi. Juttu tuleb ajusurmast, elundidoonorlusest, laste intensiivravi võimalustest nii arstide kui patsientide vaatevinklist.

13.00 Avasõnad
13.10 Kui intensiivravi enam ei aita
dr Mari-Liis Ilmoja, Tallinna Lastehaigla
13.40 Kas ajusurma diagnoos on vajalik?
dr Katrin Elmet, TÜ Kliinikum
14.10 Surm – elu osa
Lauri Kurvits, Tallinna Lastehaigla eetikakomitee
14.40 Kohvipaus
15.10 – 16.40 Diskussioon

Osavõtt on tasuta, osalejatel palume registreeruda hiljemalt 17. novembril eal@arstideliit.ee

Konverents „Arsti-patsiendi suhtest algab kõik“ 9. novembril Tartus

Eesti Arstide Liit ja Tartu Ülikooli Arstiteaduskond korraldavad meditsiinieetika konverentsi „Arsti-patsiendi suhtest algab kõik“

Üritus toimub 9. novembril 2007 Tartus TÜ Raamatukogu saalis

KAVA

13.00 Konverentsi avamine
Andres Kork, Eesti Arstide Liidu president
prof Toomas Asser, Arstiteaduskonna dekaan

13.05 The ethical approach to caring for patients with HIV
Prof. Jack A. DeHovitz, State University of New York (SUNY) Downstate Medical Center USA

13.45 Arsti-patsiendi suhe ja planeeritavad E-tervise andmebaasid
Vallo Volke, Eesti Arstide Liit

14.10 Kaasaegne arsti-patsiendi suhe patsientide poolelt vaadatuna
Eve Pilt, Eesti Patsientide Esindusühing

14.35 Kohvipaus

15.00-16.30 Diskussioon ettekannete teemadel
modereerib dots. Andres Soosaar, TÜ Arstiteaduskond

Üritus on tasuta. Osavõtuks palume registreeruda hiljemalt 5. novembril aadressil eal@arstideliit.ee

Ürituse peaesineja professor Jack DeHovitz on naistele ja lastele spetsialiseerunud HIV kliiniku direktor New Yorkis, kus ta praktiseerib ka arstina. Tema teaduslikuks huviks on infektsioonhaigused: HIV infektsioon naistel ning HIV, tuberkuloosi ja hepatiitide epidemioloogia.
Jack DeHovitz osaleb aktiivselt professor Anneli Uusküla juhitud HIV ja teiste suguhaiguste epidemioloogiat käsitlevais uuringuis Eestis.

Rahvusvahelisele arstieetikapäevale pühendatud konverents 16. septembril 2005

Konverents alternatiivmeditsiinist

Eesti Arstide Liit, Tartu Ülikooli Kliinikumi Eetikakomitee, Tartu Ülikooli Eetikakeskus ja Eesti Bioeetika Nõukogu tähistavad rahvusvahelist arstieetikapäeva konverentsiga

„Kas alternatiivmeditsiin pakub tõenduspõhisele ravile konkurentsi?”

16.septembril 2005. a. algusega kell 11 Tartu Ülikooli raamatukogus

Loengud ja diskussioonid alternatiivmeditsiinist arstide, patsientide tervishoiujuhtide, juristide ja ajakirjanike vaatevinklist.

Konverentsi päevakava

10.30 Registreerimine; hommikukohv

11.00 Avasõnad
Indrek Oro, Eesti Arstide Liit

11.10 Arstid ja alternatiivmeditsiin
Arvo Tikk, Eesti Bioeetika Nõukogu

11.20 Usaldus – arsti, patsiendi ja ühiskonna vaheliste suhete alus
Margit Sutrop, Tartu Ülikooli Eetikakeskus

11.40 Alternatiivmeditsiini kuuluvus
Andrus Lipand, Sotsiaalministeerium

12.00 Ravitsejate fenomen Ukrainas sotsiaalpsühhiaatrilisest aspektist
Olena Karagodina, Töö ja Sotsiaalsuhete Akadeemia, Kiiev

12.30 Loodusravist
Aili Paju

13.00 – 14.00 Lõuna

14.00 Alternatiivmeditsiin ja patsientide vajadused
Naatan Haamer, EELK Haiglahingehoiu Keskus

14.20 Tava- ja alternatiivmeditsiini suhe arstieetika aspektist
Margit Venesaar, Eesti Arstide Liidu Eetikakomitee

14.40 Meedia roll meditsiiniprobleemide käsitlemisel
Halliki Harro-Loit, TÜ Sotsiaalteaduskond

15.00 Üldtunnustamata ravimeetodite kasutamise õiguslik regulatsioon
Ants Nõmper, Raidla & Partnerid Advokaadibüroo

15.20 Tervishoiuameti seisukoht alternatiivmeditsiini suhtes
Üllar Kaljumäe, Tervishoiuamet

15.45 – 16.15 Ümarlaud kõigi esinejate osavõtul

Osavõtjate registreerimine on lõppenud!