Arvamus Välisriikide arstid Eestis

Välisriikidest Eestisse tulnud arstid

25. juuni 2014 / Eesti Arstide Liit

Õiguskantsler leidis, et Terviseamet tõlgendab kutsekvalifikatsiooni käsitlevaid õigusakte valesti. Allpool avaldatud dokumendid annavad meie tegevusest ülevaate.

27.01.2014 pädevuse hindamise ning residentuuri lisa- aasta koosoleku protokoll. Osalesid ministeeriumi, arstlike erialaseltside ning arstide liidu esindajad.

30.01.2014 Eesti anestesioloogide pöördumine sotsiaalminister Taavi Rõivase poole seoses puuduliku väljaõppega välisarstide töötamisega Eestis.

17.02.2014 Eesti Arstide Liidu järelpärimine Terviseametisse seoses puuduliku väljaõppega välisarstide töötamisega Eestis.

07.03.2014 Terviseameti vastus arstide liidu 17.02.2014 saadetud kirjale.

27.03.2014 valmib Eesti Arstide Liidu tellitud õiguslik lühihinnag välisarstide kvalifikatsiooni tunnustamise problemaatikal e Eestis.

28.03.2014 vormistavad arstlikud erialaseltsid ning arstide liit ühiskoosoleku käigus ühisprotokolli. Protokoll käsitleb puuduliku väljaõppega välisarstide töötamist Eestis.

09.04.2014 esitab Eesti Arstide Liit avalduse õiguskantslerile seoses puuduliku väljaõppega arstide töötamisega Eestis.

04.06.2014 õiguskantsler vastab meie 09.04.2014 saadetud avaldusele. Avalduses leitakse, et Terviseameti käitumine ei ole korrektne.

25.06.2014 Eesti Arstide Liit koos suure hulga arstlike erialaseltsidega pöördub õiguskantsleri hinnangule tuginedes uuesti Terviseameti ning Sotsiaalministeeriumi poole. Ütleme, et puuduliku haridusega välisriikide arstide tööle lubamine Eestisse ei ole seadusega kooskõlas.