Seisukohad

TTKS paragrahv 50

18. märts 2015 / Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liidu arvamus TTKS muutmise kohta 18.03.2015