Huvitavat Välisriikide arstid Eestis

Terviseameti info ei ole asjakohane (välisriikide arstid)

8. august 2014 / Eesti Arstide Liit

Kahjuks peame tõdema, et Terviseamet kommenteerib toimuvat vaid vormilisest vaatepunkist. Seepärast avaldame siinkohal veelkord lühiselgitused probleemi olemusest.

Välisriikide arstide teemat on kajastatud ka ajakirjanduses.