Täienduskoolituse fond

Täiendkoolituse stipendium

3 mai 2011 / Eesti Arstide Liit

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi
erialaseks täienduskoolituseks 2011. aasta II poolaastal
Taotluste esitamise tähtaeg on 25. mai 2011.

Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil eal@arstideliit.ee
taotluse blankett

Eesti Arstide Liidu stipendium
· Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel;
· Stipendiumi suurus on kuni 600 eurot. Stipendiumide arvu määrab
sihtasutuse nõukogu;
· Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või ümberõppeks või
osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
· Stipendiaadid on kohustatud läbitud koolituse teemadel avaldama
erialast teavet sisaldava artikli ajakirjas Eesti Arst.

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium
· Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate arst-residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine;
· Stipendiumi suurus on kuni 600 eurot;
· Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
· Stipendiaadid on kohustatud oma erialaga seotud teemal avaldama artikli ajakirjas Eesti Arst.

Fondi on 2010. aastal toetanud Sanofi-Aventis Estonia ja Eesti Arstide Liit.

Sihtasutus Arstide Täienduskoolituse Fondi põhikiri

Sihtasutuse Arstide Täienduskoolituse Fond asutas Arstide Liit 2001. a. sügisel. Sihtasutuse põhikirjalised eesmärgid on arstide erialase täienduskoolituse arendamine, arstide erialase ümberõppe toetamine ja meditsiinikultuuri edendamine. Eelkõige soovib fond toetada tegevarstide erialast enesetäiendamist. Sihtasutus on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, seega on tema poolt väljamakstavad stipendiumid maksuvabad.

Sihtasutuse nõukogusse kuuluvad Matti Tarum, Väino Sinisalu, Külliki Suurmaa ja Vallo Volke; juhatuse liige on Katrin Rehemaa.