Arvamus Täienduskoolituse fond

Stipendiumikonkurss 2014

23. aprill 2014 / Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liit kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2014. aastal.

Taotluste esitamise tähtaeg on 28. aprill 2013.

Taotlus tuleb esitada lisatud blanketil elektrooniliselt e-posti aadressil eal@arstideliit.ee  

Eesti Arstide Liidu stipendium

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium

Väljaantavate stipendiumite arv sõltub taotluste hulgast. Taotluse blankett.