Stipendiumikonkurss 2014

Eesti Arstide Liit kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2014. aastal. Taotluste esitamise tähtaeg on 28. aprill 2013. Taotlus tuleb esitada lisatud blanketil elektrooniliselt e-posti aadressil eal@arstideliit.ee   Eesti Arstide Liidu stipendium
  •  Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel;
  • Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot;
  • Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist.
  • Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
  • Stipendiaatidelt oodatakse läbitud koolituse teemadel erialast teavet sisaldava artikli avaldamist ajakirjas Eesti Arst.
Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium
  • Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arst-residentidel ja arstiharidusega doktorandidel;
  • Stipendiumi suurus on kuni 500 eurot;
  • Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
  • Stipendiaatidelt oodatakse oma erialaga seotud teemal artikli avaldamist ajakirjas Eesti Arst.
Väljaantavate stipendiumite arv sõltub taotluste hulgast. Taotluse blankett.