Täienduskoolituse fond

Stipendiumikonkurss 2012 II poolaasta

8. mai 2012 / Eesti Arstide Liit

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2012. aasta II poolaastal.
Taotluste esitamise tähtaeg on 30. mai 2012.
Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil eal@arstideliit.ee

Eesti Arstide Liidu stipendium Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel.

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium

Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate arst-residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine;

stipendiumi_taotlus_ blankett odt

stipendiumi_taotlus_ blankett doc