Stipendiumikonkurss 2012 II poolaasta

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi erialaseks täienduskoolituseks 2012. aasta II poolaastal. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. mai 2012. Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil eal@arstideliit.ee Eesti Arstide Liidu stipendium Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel.
  • Stipendiumi suurus on kuni 600 eurot. Stipendiumide arvu määrab sihtasutuse nõukogu;
  • Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
  •  Stipendiaatidelt oodatakse läbitud koolituse teemadel erialast teavet sisaldava artikli avaldamist ajakirjas Eesti Arst.
Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate arst-residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine;
  • Stipendiumi suurus on kuni 600 eurot;
  • Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
  • Stipendiaatidelt oodatakse oma erialaga seotud teemal artikli avaldamist ajakirjas Eesti Arst.
stipendiumi_taotlus_ blankett odt stipendiumi_taotlus_ blankett doc