Stipendiumikonkurss 2011

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi
erialaseks täienduskoolituseks 2012. aasta I poolaastal

  • Taotluste esitamise tähtaeg on 10. november 2011.
  • Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil eal@arstideliit.ee

Eesti Arstide Liidu stipendium

  • Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel;
  • Stipendiumi suurus on kuni 600 eurot. Stipendiumide arvu määrab sihtasutuse nõukogu;
  • Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või ümberõppeks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
  • Stipendiaadid on kohustatud läbitud koolituse teemadel avaldama erialast teavet sisaldava artikli ajakirjas Eesti Arst.

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium

  • Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate arst-residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine;
  • Stipendiumi suurus on kuni 600 eurot;
  • Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialasest kongressist või konverentsist. Eelistatud on taotlused osalemiseks Euroopas toimuvatel üritustel;
  • Stipendiaadid on kohustatud oma erialaga seotud teemal avaldama artikli ajakirjas Eesti Arst.

Stipendiumi taotlemise blankett doc
Stipendiumi taotlemise blankett otd