Täienduskoolituse fond

Stipendiumikonkurss 2011

18. oktoober 2011 / Eesti Arstide Liit

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi
erialaseks täienduskoolituseks 2012. aasta I poolaastal

Eesti Arstide Liidu stipendium

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium

Stipendiumi taotlemise blankett doc
Stipendiumi taotlemise blankett otd