Arvamus Seisukohad

Patsiendiseaduse eelnõu ning arstide liidu kommentaarid

18. oktoober 2011 / Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liit avaldab käesolevaga oma arvamuse patsiendiseaduse eelnõust.

Arvamus patsiendiseaduse kohta. Tegemist on zip arhiiviga.