Läbirääkimised 2016...2017 Pressiteated

Lepituskoosolek

31 mai 2016 / Eesti Arstide Liit

31. mail kell 11 toimub riikliku lepitaja juures tervishoiu kollektiivse töötüli lepituskoosolek.

Läbirääkimised lõppesid 23. märtsil kokkuleppele jõudmata, kuna töötajad ei nõustunud tööandjate ettepanekuga jätta lepingust välja kõik töö- ja puhkeaega, öötöö, puhkepäevadel tehtava töö ja ületunnitöö hüvitamist, valveaega, puhkust ning täienduskoolitust käsitlevad punktid.

Riiklik lepitaja on menetlenud töötüli kaks kuud, kuid ühtki uut ettepanekut ei ole töötajatele tehtud.

Arstide ja õdede jaoks on juba mitmendate läbirääkimiste peateemaks töökoormus. Et nende kannatus on katkemas, seda kinnitab Tartu arstide käivitatud ja nädalaga näoraamatus tuhandeid toetajaid kogunud ettevõtmine, mis kulmineerub 31. mail, kui tervishoiutöötajad tulevad tööle, padi kaasas.

„„Padjaga tööle“ on pehme protest meie ettepanekute eiramise ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ja haiglate liidu kavandatavate seadusemuudatuste vastu, millega koormust mitte ei vähendata, vaid suurendatakse“, selgitas üks aktsiooni eestvedajaid anestesioloog Jaan Sütt. Ta lisas, et tervishoiusüsteem on krooniliselt alarahastatud ja tervishoiutöötajad ülekoormatud, süsteemi parandamise asemel aga on riiklikuks strateegiaks kivist viimasegi vee välja pigistamine ehk efektiivsuse suurendamine.

Töölepingu seaduse muudatustega tahetakse inimesi tervishoius veelgi intensiivsemalt tööle panna, pikendades valveaega, lühendades puhkeaega ja kaotades ületundide ning riigipühal töötamise lisatasu.

Arstide liit, tervishoiutöötajate kutseliit ja õdede liit ühinevad kolleegide algatusega, liitude ühisdelegatsiooni liikmed tulevad lepituskoosolekule padjaga.

Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Eesti Õdede Liit