Läbirääkimised 2014

Läbirääkimiste delegatsiooni liikmed

23. mai 2014 / Eesti Arstide Liit
Peatselt algavate läbirääkimiste delegatsiooni koosseis, mille kinnitas eestseisus
  • Dr Jaan Sütt Tartu piirkondlik ühendus
  • Dr Andres Kork arstide liidu president
  • Dr Natalia Jefimova nooremarstide piirkondlik ühendus
  • Dr Lembi Aug arstide liidu valitud president
  • Dr Katrin Rehemaa arstide liidu peasekretär
  • Dr Märt Põlluveer arstide liidu volikogu liige
Tervishoiutöötajate kutseliidu poolt liituvad delegatsiooniga
  • Pr Iivi Luik kutseliidu president
  • Pr Katrin Olo- Laansoo kutseliidu juhatuse liige
Eesti Õdede Liiu poolt liituvad delegatsiooniga
  • Pr Piret Kruuser õdede liidu laiendatud juhatuse liige
  • Pr Ester Öpik õdede liidu president