Läbirääkimised 2014

Kohtumine tööandjatega 28.05.2014

25. mai 2014 / Eesti Arstide Liit

Esimene kohtumine uue kollektiivlepingu sõlmimiseks toimub 28.05.2014.