Huvitavat Seisukohad

Seisukoht eriarstide lähtetoetuste küsimustes

23. mai 2012 / Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liidu seisukohad seoses kavandatava eriasti lähtetoetuse süsteemiga.