Arvamus Seisukohad

Eesti Arstide Liidu seisukoht kohtule esitatavate tervisetõendite osas

16. november 2011 / Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liidu seisukoht kohtutõendite osas.