Arvamus Täiendõpe Täienduskoolituse fond

Eesti Arstide Liidu erialase väliskoolituse toetus

18. aprill 2015 / Eesti Arstide Liit

Avatud on erialastel väliskoolitustel osalemise toetuse taotlusvoor EAL liikmetele tähtajaga 5. mai 2015.

Tingimused:

  1. Täienduskoolitus toimub Euroopas 2015.a;
  2. Taotleja on EAL liige, kellel ei ole liikmemaksu võlgnevust;
  3. Igale taotlejale hüvitatakse kokku kuni 500 eurot osalemistasu, majutus- ja transpordikulude katmiseks;
  4. Taotlus esitatakse lisatud blanketil digiallkirjastatult e-posti aadressil arstideliit ät arstideliit.ee, toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada kuludokumendid (arved, maksekorraldused, piletid);
  5. Toetuse saajad otsustab eestseisus EAL eelarves ettenähtud summa piires, residentidele eraldi koolituskulude fondi ei ole. Otsus teatatakse 12. mail 2015.

Arstide täienduskoolituse fond on oma tegevuse peatanud, kuna riigi seisukoha järgi ei ole arstide täienduskoolituse toetamine avalikes huvides ja riigieelarve täitmiseks on iga tulumaksusent vajalik. EAL toetab oma liikmete täienduskoolitust vastavalt oma põhikirjale ja võimalustele.