Läbirääkimised 2014 Pressiteated

16.06.2014 ülevaade

16. juuni 2014 / Eesti Arstide Liit

Tervishoiutöötajate läbirääkimistel pakkumiste arutamiseni ei jõutud

Täna toimus tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimiste teine voor. Kahjuks ei osalenud ka seekord ei sotsiaalminister Helmen Kütt ega tervise- ja tööminister Urmas Kruuse.

Laual oli lepingu projekt töötajate ettepanekutega ja andmed selle rahalise mõju kohta riigi ja haigekassa eelarvele. Lisaks leppe tingimuste täitmiseks kuluvatele summadele kiirabi ja residentuuri rahastamisel tõi Sotsiaalministeerium välja ka näiteks töövõime hindamise kulude ja muude eelarveridade kasvu, millel otsest seost kollektiivlepinguga ei ole.

Neil läbirääkimistel on erilise tähelepanu all arstide ja õdede õppe ja täienduskoolituse rahastamine. Arstide ja õdede organisatsioonid nõuavad neile seadusega ettenähtud erialase täienduskoolituse tagamist ja motiveerivat tasu üliõpilaste juhendamise eest.

Haiglate liit ei ole oma pakkumist teinud, leides, et tuleb ära oodata järgmise nelja aasta eelarve prognoos, mida Haigekassa nõukogu arutab augusti keskel. „Kahjuks ei öelnud tööandjad täna välja ka seda, missugused võiksid nende arvates olla tervishoiutöötajate palk ja töötingimused, et õdesid ja arste haiglates ikka jätkuks,“ nentisid õdede esindajad.

Seetõttu jätkatakse läbirääkimisi 25. augustil.

Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Eesti Õdede Liit

Lisaks:

SoM saadetud KL mõjud arutati läbi ja jagati otsesteks KL-ga seotud kuludeks ja kaudseteks. Esialgne summa väheneb seetõttu üsna mitme miljoni võrra.

Haigekassa arutab nõukogus, kuidas viia oma tööaja arvestus ja hinnakujundus, mis puudutab arstide jt täienduskoolitust, seadustega vastavusse.

Arst-õppejõudude kõrgema palgamäära vajaduse suhtes ei ole EAL, TÜK SoM ühisele arusaamisele jõudnud. Selle ja õdede praktika juhendamise teemal kohtuvad lähiajal tervise- ja tööminister ja haridusminister.

Haiglate liit tahab teha pakkumise, mis mahub eelarve võimalustesse  seetõttu tahavad ära oodata HK uue eelarveprognoosi.

Järgmine voor 25. augustil.