WMA uuendas arstieetika koodeksit

7. märts 2023 / Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liit avaldas ajakirjas Eesti Arst rahvusvahelise arstieetika koodeksi uusima versiooni, mille Maailma Arstide Liit (WMA) võttis vastu 2022. aastal Berliinis. Eetikakoodeksi esimene versioon kinnitati 1949. aastal, nüüdseks on dokumenti uuendatud neli korda.

Rahvusvahelise arstieetika koodeksi eestindas dr Andres Soosaar, kes koos arstide liidu eetikakomitee liikme dr Indrek Oroga kirjutas sellele ka saatesõna.

Maailma Arstide Liidu (WMA) rahvusvaheline arstieetika koodeks

Arstieetika muutub järjest mitmepalgelisemaks: saatesõna WMA rahvusvahelise arstieetika koodeksi 2022. aasta versiooni tõlkele