Volikogu kiitis palgakokkuleppe heaks

29. september 2004 /

Eesti Arstide Liidu volikogu koosolek toimus 25. septembril Tallinnas.
Volikogu võttis kokku palgaläbirääkimiste tulemused ja analüüsis sõlmitud kokkulepet. Palgakokkulepe kiideti heaks ja avaldati tunnustust läbirääkimiste delegatsiooni liikmetele ning kõigile osapooltele, tänu kellele kokkulepe lõpuks sündis.
Veel arutati Arstide Liidu 2005.a. eelarve koostamise põhimõtteid ja jõuti üksmeelsele arvamusele, et organisatsiooni laiema ja efektiivsema tegutsemise huvides on otstarbekas suurendada liikmemaksu.

EAL volikogu otsused 25.09.2004:

1) Volikogu kiidab heaks palgaläbirääkimiste delegatsiooni töö ja on rahul sõlmitud palgakokkuleppega.

2) Eestseisus koostab mitu erinevat 2005. a eelarvevarianti, mis esitatakse piirkonnaliitudele arutamiseks. Eelarve kinnitab üldkogu.

3) Sõlmida vastutuskindlustusleping EAL liikmetele AS If Eesti Kindlustusega perioodiks 01.10.04–30.09.05.

4) Korraldada EAL üldkogu koosolek 4.12.2004 Haapsalus. Delegaatide valimise kvoot piirkonnaliitudes on 1:12. Üldkogul käsitletakse arstieetika küsimusi ja EAL struktuuri muudatusi.