Läbirääkimised 2011...2012

Vastused eriarvamuste protokolli nõudele

1. detsember 2011 / Eesti Arstide Liit

Eesti Haiglate Liit vastab Riiklikule lepitajale 25.11.2011

Eestu Haiglate Liidu seisukoht Eesti Arstide Liidu ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu 07.11.2011 esitatud nõudmiste osas.

Riikliku lepitaja kohusetäitja kiri.