Huvitavat

Vastus alkoholi tarvitamise problemaatikale

25. september 2014 / Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liit pöördus seoses alkoholipoliitikaga Eesti Vabariigis ning me saime vastuse. Vastuse leiate allpool.

Vastus pöördumisele

Vastusena teie 15.09.14 pöördumisele teatan, et praegu analüüsib justiitsministeerium korrakaitse seaduse jõustumise järgselt avalikus kohas alkoholi tarbimisega seotud probleemistikku ning kui peaks esinema vajadus õiguskorra tugevdamiseks seadust muuta, siis kahtlemata valmistatakse ette ka vastavad muudatused Riigikogus menetlemiseks.

Etteruttavalt olgu siiski öeldud, et korrakaitseseaduse § 55 sätestatud avalikus kohas käitumise üldreeglid ei näe ette avalikus kohas alkoholi tarbimise lubamist vaid otse vastupidi: paragrahv näeb ette igaühe vabaduspõhiõiguse selgesõnalise piirangu, mille kohaselt on alkoholi tarbimine avalikus kohas õigusvastane, kui sellega häiritakse või seatakse ohtu teisi isikuid. Seaduse sättest ja mõttest tulenevalt on korrakaitseorganil ka praegu kohustus reageerida igasugusele teisi isikuid häirivale alkoholi tarbimisele avalikus kohas, samuti kohustus tekkinud olukord lahendada ja vajadusel süüdlasi karistada.

Lugupidamisega
Linnar Liivamägi
õiguskomisjoni nõunik