Valitsus kinnitas palgatõusu tagava hinnakirja

15. veebruar 2007 /

Vabariigi Valitsus kinnitas 15. veebruari istungil Haigekassa tervishoiuteenuste piirhindade muudatused, millega suurendatakse palgakomponenti hinnakirjas 25% tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2007.

Seega on lõpuks ametlikult tagatud rahaline kate riikliku lepitaja juures peetud läbirääkimistel kokku lepitud tervishoiutöötajate alampalga tõusule. Vastavalt 25. jaanuaril saavutatud kokkuleppele kehtestatakse alates 1. aprillist 2007 miinimumtunnitasudeks arstidele 99 krooni, õdedele jt keskastme tervishoiutöötajatele 52.50 kr ja hooldustöötajatele 29 krooni.

Arstide miinimumtunnitasu suureneb 2006. aastaga võrreldes 32%.