Huvitavat Käsunduslepingud

Uus kiri Viljandi haigla nõukogule

11. aprill 2012 / Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liit on püüdnud saada ühendust SA Viljandi Haigla nõukoguga, kes ei vasta meie kirjadele. Saatsime uue kirja.

Sa Vilandi Haiglas on käesoleval ajal toimumas töötajate rahulolu uuring. Mitmeid meie organisatsiooni liikmed avaldasid arvamust, et uuringu kvaliteet ning konfidentsiaalsus ei ole tagatud. Pöördusime antud küsimus uuringut teostava magistrandi poole. Juhtisime tähelepanu mõningatele puudustele. Saime ka vastuse.

Viljandi haiglas toimuva kohta ütles oma arvamuse ka minister H Pevkur.

Loodame seekord väga, et nõukogu meile vastab.