Läbirääkimised 2011...2012 Pressiteated

Töötingimuste parandamine kasvatab õdede ja arstide motivatsiooni kodumaale jääda

3. november 2011 / Eesti Arstide Liit

Tervishoiutöötajad soovivad ennetada olukorda, kus patsiendid ei saa enam arstiabi Eesti arstidelt ja õdedelt.
Täna algas haiglate liidu ja tervishoiutöötajate töötüli lepitusmenetlus riikliku lepitaja juures.
“Iga päev näeme kolleege välismaale lahkumas, töökohti tühjaks jäämas ja haigete rahulolematust suurenemas. Kui töötingimusi ja töötasu õnnestub parandada ja hakata liikuma euroopaliku töökeskkonna suunas, siis kasvab kindlasti ka arstide ja õdede motivatsioon kodumaale jääda. Seetõttu oleme juba pikka aega tahtnud sõlmida kollektiivlepingut Eesti Haiglate Liiduga,” ütles tervishoiutöötajate kutseliidu president Iivi Luik.

Meil on hea meel, et pärast väga kaua kestnud tõrkumist tulid haiglate liidu esindajad lõpuks meiega ühise läbirääkimiste laua taha. Tänane koosolek läks küll üle kivide ja kändude, kuna ametiühingud polnud valmistunud esitama iga oma ettepanekut ja arvamust kirjalikult nagu nõudsid tööandjad.

Haiglajuhid ei olnud nõus enne kollektiivlepingu tingimusi arutama hakkama, kui töötajad ei ole välja arvutanud, kui palju töötingimuste parandamine tööandjale täpselt maksma läheb.
“Nõudmine oli meile pisut üllatav, sest tavaliselt on kollektiivsetes töösuhetes selliste mõjude hindamisega toime tulnud tööandjad. Et läbirääkimistega edasi minna, tulime haiglajuhtidele vastu ja leppisime kokku, et esmalt hakkame arutama 2012. aasta miinimumtunnitasude tõstmist, sest neist numbritest sõltub otseselt ka kollektiivlepingu ülejäänud tingimuste rahaline mõju,” selgitas arstide liidu peasekretär Katrin Rehemaa.
Teiseks otsustati, et tunnitasude tõstmise “hinna” palub riiklik lepitaja välja arvutada haigekassal.

Iivi Luik
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit

Katrin Rehemaa,
Eesti Arstide Liit