Pressiteated

Viimane kohtumine ministeeriumis

8. mai 2012 / Eesti Arstide Liit

Tervishoiutöötajate ja haiglajuhtide ettepanekud sotsiaalministrile

Tervishoiutöötajate ja haiglajuhtide esindajad kohtuvad 9. mail sotsiaalminister Hanno Pevkuriga, et esitada ühised ettepanekud, mis aitaksid pidurdada arstide ja õdede Eestist lahkumist.

 Kuigi tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimised haiglate liiduga lõppesid kokkuleppele jõudmata, on arstide liit ja tervishoiutöötajate kutseliit otsinud võimalusi töörahu säilitamiseks. Pidades konsultatsioone haiglajuhtidega on jõutud ühisele arusaamisele, et esmatähtis on peatada tervishoiutöötajate väljavool ja alustada laiapõhjalisi läbirääkimisi tervishoiu rahastamise muutmiseks. Nende küsimuste arutamiseks tehtigi koos ministrile ettepanek kohtumiseks.

Arstide ja õdede Eestisse töölejäämise võti on töökoormuse reguleerimine ja palga alammäärade tõus. Teeme ettepaneku kehtestada eriarstide koormuse ülempiirid ja õdede ning hooldajate koormuse standardid, samuti kasutada palgatõusuks vajaliku ressursina seadusega lubatud osa haigekassa jaotamata tulemist. Haigekassa 2011. aasta kasum oli 9,6 miljonit eurot ja kokku on eelmistel aastatel kogutud jaotamata kasum praegu 164 miljonit.

 Selleks, et meie patsiendid saaksid ka edaspidi kvaliteetset ravi Eesti arstidelt ja õdedelt, et lüheneksid järjekorrad ja väheneks patsientide omaosalus arstiabi eest tasumisel, vajab tervishoiusüsteemi rahastamine süsteemseid muudatusi. Rahastamise muutmise aruteludes peaksid osalema nii erakondade kui patsientide, tervishoiutöötajate ja raviasutuste esindajad ja poliitiliste otsuste tegemisel on mõistlik lähtuda ekspertide soovitustest.

 Loodetavasti ühineb sotsiaalminister tervishoiutöötajate ja haiglajuhtide sooviga leida konstruktiivseid lahendusi ning saame kokku leppida ettepanekute realiseerumise tähtajad.

 Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit