Läbirääkimised 2011...2012 Pressiteated

Tööseisakuga seonduvad pressiteated

21. oktoober 2012 / Eesti Arstide Liit

Järgnevas on kokku võetud meie tööseisakut puudutavad pressiteated. Viidete alguses olevad kuupäevad on vormis aasta.kuu.päev. Kõige hilisem pressiteade on kõige ülemine. Varasemate leidmiseks peab lehte allapoole kerima.

12.10.16 Lepitusmenetlus riikliku lepitaja juures lõppes jaanuaris

12.10.15 Tervishoiutöötajatele pakutud muudatused ei täida streigi eesmärki

12.10.12 Õed ja arstid ei pea patsiendi omaosaluse tõstmist õigeks

12.10.12 Tervishoiutöötajate läbirääkimised katkesid kokkuleppele jõudmata

12.10.10 Milleks kulutatakse riigieelarves haigekassa jaotamata kasum

12.10.10 Streigi lõpetamine sõltub haigekassa ja riigi otsustest

12.10.08 Palgatõusu vajavad kõik õed ja hooldajad

12.10.08 Noored arstid ei taha palgavabu reedeid

12.10.05 Tervishoiutöötajate streik laieneb alates esmaspäevast

12.10.05 Sotsiaalminister viib tervishoiutöötajate palgatõusu ettepaneku haigekassa nõukogusse

12.09.17 Tervishoiutöötajate streik algab 1. oktoobril

12.09.14 Õed vajavad kodumaal töötamiseks paremaid tingimusi

12.09.03_Arstide eesmärk on tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine

12.05.18 Haigekassa nõukogu palgatõusu kohta otsuseid ei teinud

12.05.08 Tervishoiutöötajate ja haiglajuhtide ettepanekud sotsiaalministrile

11.12.28 Õiguskantsleri vastus seoses kapitalikuludega

11.12.22 Arstide lahkumist sotsiaalminister probleemiks ei pea

11.12.05 Avaldus õiguskantslerile kapitalikuludest

11.12.03 Arstide liidu üldkogu pöördumine

11.10.10 Tervishoiutöötajate kutseliit otsib töötülile lahendust

11.06.01 Eesti haiglajuhid kodumaist tööjõudu ei vaja