Huvitavat Läbirääkimised 2011...2012

Tööseisakuga esitatavad nõudmised

21. september 2012 / Eesti Arstide Liit

Viidatud postituse allosas on dokumendid. Dokumentide seas on näha 16.09.11 esitatud kollektiivlepingu projekt. See projekt kirjeldab meie soove ja nõudmisi. Nõudmiste aluseks ei ole pressiteated.

Viimane kollektiivlepingu läbirääkimiste tsükkel kestis 11.06.2009…26.01.2012. Tänaseks on viimase kollektiivlepingu sõlmimisest möödas üle kolme aasta. Viimast, läbirääkimiste aktiivset perioodi, valgustab rubriik “Läbirääkimised 2011…2012, mille esimese sissekande juurde saab siit. Rubriigis on palju dokumente ja kirjavahetust. Mahukat teemat on raske väga lühidalt kokku võtta. Seda on siiski proovitud teha kronoloogilises ülevaates.

Väga lühidalt on meie nõudmised järgmised. Soovitav oleks tutvuda ka kollektiivlepingu projektiga

Streigi eesmärk

Arstide ja õdede Eestist lahkumise pidurdamine ja tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine.

 Eesmärgi saavutamiseks taotleme

Kollektiivlepingu läbirääkimistel Eesti Haiglate Liiduga ei jõutud kokkuleppele ja riikliku lepitaja kohusetäitja poolt läbiviidud kollektiivse töötüli lepitusmenetlus lõppes eriarvamuste protokolliga. Nõuame kollektiivlepingu sõlmimist.

Tööseisakut puudutavad ajakirjanduse artiklid on viidatud siin.

Tööseisaku ajal osutatava arstiabi mahu määrab leping.