Läbirääkimised 2011...2012

Tööinspektsioon jätkab menetlust

4. detsember 2011 / Eesti Arstide Liit

Küsisime vahepeal, mis on saanud Tööinskpetsiooni menetlusest.

Meenutuseks neile, kellel varasem meelest läinud.

Vastus teabenõudele.