Toetuavaldused

Toetusavaldus põllumeestele

12. september 2016 / Eesti Arstide Liit

Arstide Liit ja tervishoiutöötajate kutseliit jagavad põllumeeste muret kodumaise toidutootmise

säilimise pärast ning toetavad nende tegevust maaelu probleemidele tähelepanu juhtimisel.

„Värske ja tervislik Eesti toit on üks rahva hea tervise aluseid,“ ütles tervishoiutöötajate kutseliidu

president Iivi Luik. Ta selgitas, et põllumajandust, tervishoidu ja haridust seovad sarnased probleemid

– liigne tsentraliseerimine ja Exceli tabeli eelistamine inimestele. „Meie koostööl on ühine eemärk, et

elu Eesti erinevates piirkondades säiliks ja areneks, ja koos on kergem poliitikuid märkama ja ärkama

panna,“ lisas Luik.

Koostöövõrgustikku kuuluvad Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Arstide Liidu, Teenistujate

Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Õpetajate Liidu,

kodanikualgatuse Avalikult Haridusest, Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eesti Põllumajandus-
Kaubanduskoja, MTÜ Eesti Maaturism ja liikumise Kodukant esindajad.

Eesti Arstide Liit

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit