Pressiteated

Toetame õpetajaid

17. veebruar 2012 / Eesti Arstide Liit

Arstid streigivad koos õpetajatega

Eesti Arstide Liit korraldab koos Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliiduga õpetajate streigi ajal tööseisaku Tallinna ja Tartu haiglates.

Arstid ja õed toetavad õpetajate õigustatud nõudmisi ja tunnustavad nende julgust avaldada streigiga rahulolematust valitsuse haridusvaenuliku käitumise suhtes. „Tervishoiutöötajad mõistavad hästi õpetajate probleeme, mis on seotud suure koormuse ja tööle mittevastava palgaga. Tahame väljendada oma solidaarsust ka tegudes. Õpetajate olulist ja vastutusrikast tööd tuleb hakata väärikalt tasustama,“ ütles arstide liidu president Andres Kork.

Erakorralist arstiabi tööseisak ei hõlma. Tööseisaku täpse toimumisaja ja ulatuse teatab arstide liit pärast õpetajate streigi ametlikku väljakuulutamist.