Tervishoiutöötajate üldstreik on välja kuulutatud

2. jaanuar 2007 /

Hr Andrus Ansip,
Eesti Vabariigi peaminister

Hr Jaak Aab,
Vabariigi Valitsuse korraldusega moodustatud valitsuskomisjoni esimees läbirääkimiste pidamiseks tervishoiutöötajatega üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimiseks

Dr Urmas Sule,
Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees

Hr Henn Pärn,
Riiklik lepitaja

koopia:
Hr Jüri Ratas,
Tallinna Linnapea

Hr Margus Lepik,
Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees

Hr Kurmet Müürsepp,
Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees

Tervishoiutöötajate üldstreigi teade

Käesolevaga teatame teile, et vastavalt Eesti Arstide Liidu (EAL), Eesti Perearstide Seltsi (EPS), Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu (EKTK), Eesti Õdede Liidu (EÕL) ja Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liidu (ETTAL) moodustatud streigikomitee otsusele algab tervishoiutöötajate üleriigiline üldstreik 17. jaanuaril 2007. aastal.

Streigi põhjused

Eesti tervishoiusektori töötajate esindusorganisatsioonid Eesti Arstide Liit, Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit, Eesti Õdede Liit ja Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit alustasid 11. mail 2006. aastal palgaläbirääkimisi tervishoiutöötajate miinimumtunnitasu kehtestamiseks tööandjaid esindavate Eesti Haiglate Liiduga (EHL) ja Vabariigi Valitsuse korraldusega moodustatud valitsuskomisjoniga läbirääkimiste pidamiseks tervishoiutöötajatega üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimiseks.

Sotsiaalministeeriumi palgauuringust on selgunud, et praegu kehtivat palgakokkulepet, mis sõlmiti 23.09.2004. a., ei täideta täies mahus ei arstide, õdede ega hooldustöötajate osas.

Läbirääkimistel kokkuleppele ei jõutud.
Kollektiivse töötüli lahendamiseks pöördusime riikliku lepitaja poole juba 3. oktoobril 2006, kuid lepitusmenetlust alustati alles detsembris.
Lepituskoosolekul 22. detsembril 2006. a esitas Eesti Haiglate Liit miinimumtunnitasude pakkumise, mis on oluliselt madalam tervishoiutöötajate nõudmistest, valitsuskomisjon omapoolset ettepanekut ei teinud.

Tekkinud olukorras oleme seisukohal, et ainus võimalus Eesti tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse säilitamiseks on meie nõudmiste täitmise saavutamine streigi kaudu.

Streigi eesmärk on saavutada 23.09.04 sõlmitud palgaleppe täitmine ja tervishoiutöötajate kutseliitude esitatud palganõudmiste täitmine ning sõlmida palgakokkulepe 2007. ja 2008. aastaks, mis kehtestab järgmised miinimumtöötasud:
2007. aastal arstidele 110 krooni tunnis, keskastme tervishoiutöötajatele 60 krooni tunnis ja hooldustöötajatele 32 krooni tunnis;
2008. aastal arstidele kahekordne Eesti keskmine töötasu 2007. aasta andmete põhjal, keskastme tervishoiutöötajatele 60% arsti miinimumtöötasust ja hooldustöötajatele 58% keskastme tervishoiutöötaja miinimumtöötasust.

Streigi täpne algus

Streik algab 17. jaanuaril 2007. aastal kell 8.00.

Streigi võimalik ulatus

Tervishoiutöötajate üldstreigis osalevad arstid, hambaarstid, õed, ämmaemandad, bioanalüütikud, radioloogiatehnikud, kiirabitehnikud, hambatehnikud ja hooldustöötajad, kelle tööandjaks on Eesti Vabariigis tervishoiuteenust osutavad juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ja organisatsioonid.

17.–21. jaanuaril hõlmab streik Tallinna ambulatoorse arstiabi süsteemi. Ei toimu eriarstide ambulatoorseid vastuvõtte ja ei tehta plaanilisi diagnostilisi uuringuid ega protseduure ambulatoorsetele patsientidele.
Tallinna perearstid on teatanud oma lepingute peatamisest Haigekassaga samuti 17. jaanuarist, seega katkestavad töö ka perearstid.

Kui nõudmisi ei täideta, laieneb streik alates 22. jaanuarist üle kogu Eesti Vabariigi. Kogu Eestis ei toimu eriarstide ambulatoorseid vastuvõtte ja ei tehta plaanilisi diagnostilisi uuringuid ega protseduure ambulatoorsetele patsientidele.
Alates 22. jaanuarist ei tööta kogu Eesti perearstid.
Samuti lõpetatakse kõikides haiglates plaanilises korras saabuvate patsientide vastuvõtt.

Vältimatu abi osutamine jätkub ka streigi ajal.

29. detsembril 2006. a

Streigikomitee liikmed:

Andres Kork
Eesti Arstide Liidu president

Anneli Kalle
Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige

Inna Rahendi
Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliidu president

Ester Pruuden
Eesti Õdede Liidu president

Piret Kruuser
Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liidu esinaine