Läbirääkimised 2011...2012

Tervishoiutöötajate ühenduste avaldused

6. september 2012 / Eesti Arstide Liit

http://www.perearstiselts.ee/uudised/26-uudised/666-eesti-perearstide-selts-kaalub-streigis-osalemist

http://kutseliit.eu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=2&lang=et