Huvitavat Läbirääkimised 2011...2012 Pressiteated

Tervishoiutöötajate streik

3. september 2012 / Eesti Arstide Liit

Arstide eesmärk on tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine

Eesti Arstide Liidu volikogu otsustas korraldada koos Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliiduga tervishoiutöötajate streigi, mille peaeesmärk on arstide ja õdede Eestist lahkumise pidurdamine ja tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine.

Volikogu võttis eesmärgiks kollektiivlepingu sõlmimise arstide, õdede ja hooldajate töötasu alammäärade tõstmiseks ja töötingimuste parandamiseks, eriarstide ja õendus- ja hooldustöötajate töökoormuse standardite kehtestamise ja muudatuste algatamise tervishoiusüsteemis, millega suurendatakse rahastamist, parandatakse arstiabi kättesaadavust ja määratletakse, kes vastutab Eestis tervishoiusüsteemi toimimise eest.

„Sotsiaalminister ja haiglate liit sisuliste kollektiivlepingu läbirääkimiste pidamisest keeldusid ja lepitusmenetlus lõppes eriarvamuste protokolliga. Terve kevade püüdsime siiski rahulikul teel kokkuleppeid saavutada, kuid kõik meie ettepanekud lükati tagasi või nendega tegelemine määramata ajaks edasi. Seega oleme muud võimalused ära kasutanud ja üle jääb ainult streik“, rääkis arstide liidu president Andres Kork. Ta lisas, et raviasutustes töötavad inimesed näevad ammu, kuidas meie tervishoiusüsteem arstide ja õdede vähesuse, pidev alarahastatuse ja asjatundliku riikliku juhtimise puudumise tõttu laguneb ja patsientide olukord halveneb. Poliitikud aga probleeme tunnistada, veel vähem neid lahendama asuda ei taha.

Moodustati streigi korralduskomitee ja tööseisakut planeeritakse alustada oktoobris. Esmalt peatatakse plaaniline ambulatoorne töö Tallinna ja Tartu haiglates. Kiirabi, erakorralise meditsiini ja intensiivravi osakonnad töötavad täies mahus, samuti ei peatata tööd sünnitusabis, rasedate, laste ja onkoloogiliste haigete ravis. Streigi ulatus ja täpne algus teatatakse vastavalt seadusele kaks nädalat ette.

Eesti Arstide Liit

Eriarvamuste protokoll 26.01.2012

EAL ja ETK kollektiivlepingu projekt 16.09.11

Eriarstide koormuse ülempiirid

Koormuspiiride näited