Tervishoiutöötajate avaldus 24.10.06

25. oktoober 2006 /

Poliitikud ei pea Eesti elanikke hea arstiabi vääriliseks

Tervishoid ei ole Eesti Vabariigis prioriteet ja tervishoiukulutuste osakaal järgmise aasta riigieelarves ei suurene hoolimata sellest, et Eestis on Euroopa Liidu riikidest halvim tervishoiu finantseerimine ja lühim keskmine eluiga.
Valitsus on seisukohal, et tervishoiusüsteemi finantseerimiseks piisab ravikindlustusmaksust laekuvast rahast ja kõik probleemid tuleb lahendada haigekassa eelarve vahenditega.

Niisuguse sõnumi said eile Mustamäe haiglas toimunud koosolekust osa võtnud ligi 500 tervishoiutöötajat koalitsioonierakondade esindajatelt. Sotsiaalminister näitas oma suhtumist sellega, et ei pidanud tervishoiu rahastamist piisavalt oluliseks küsimuseks, et arutelul osaleda.

Meie tervishoiu suurim kitsaskoht on praegu töötajate puudus. Arstide ja õdede vähene väärtustamine ühiskonnas, ebakindlus tuleviku ees ja krooniline alarahastamine on kaasa toonud nende lahkumise välismaale ja siiajääjad peavad töötama suure ülekoormusega. Rahapuudus piirab ka tänapäevaste meditsiiniseadmete ja uusimate ravimite kasutamist, mis omakorda ei luba parandada ravi kvaliteeti. Kui finantseerimist ei suurendata, pole võimalik piisavalt tõsta tervishoiutöötajate palka, et nende äraminekut peatada. Oleme lähitulevikus silmitsi olukorraga, kus raviteenuste kättesaadavuse parandamine pole enam võimalik, sest ravijaid ei jätku.

Tervishoiutöötajad on korduvalt pöördunud poliitikute poole, selgitades tervishoiu probleeme ja võimalikke ohte tulevikus. Meie ettepanekuid olukorra parandamiseks pole arvestatud. Sellest saab teha ainult ühe järelduse: poliitikud ei pea Eesti elanikke hea arstiabi vääriliseks.

Eesti Arstide Liidu laiendatud volikogu, kus osalesid ka õdede ja hooldajate kutseliitude esindajad, otsustas, et kui tervishoiutöötajate nõudmisi rahastamist suurendada endiselt eiratakse ja palgakokkulepe jääb sõlmimata, tuleb hakata tegema ettevalmistusi töörahu katkestamiseks.

24.oktoobril 2006

Eesti Arstide Liit
Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Õdede Liit
Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit