Tervishoiutöötajad alustavad kollektiivlepingu läbirääkimisi

20. juuni 2020 / Eesti Arstide Liit

Eesti Arstide Liit tegi koos Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu ja Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliiduga tööandjatele ettepaneku alustada läbirääkimisi tervishoiuvaldkonna üleriigilise kollektiivlepingu sõlmimiseks aastateks 2021 – 2022, millega kehtestatakse töötasu alammäärad ja reguleeritakse töötingimusi.

Patsientidele kvaliteetse ja kättesaadava arstiabi tagamiseks on vaja pädevaid ja motiveeritud arste, õdesid ning mitmete teiste erialade spetsialiste, kelle roll ravimeeskonnas on väga oluline. Algavatel läbirääkimistel osalevad esmakordselt ka kliinilised psühholoogid.

„Koroonakriis näitas, kui oluline on arstide ja õdede töö, peame hoolitsema selle eest, et meil oleks neid piisavalt“ ütles arstide liidu president Jaan Sütt.

Tervishoiutöötajate välismaale lahkumist on viimastel aastatel tunduvalt vähendanud töö- ja palgatingimuste paranemine tänu alates 2012. aastast sõlmitud kollektiivlepingutele. Tunnustame sotsiaalpartnereid pikaajalise koostöö eest ja soovime, et lepingute järjepidevus ei katkeks.

Tööandjaid esindavad Eesti Haiglate Liit ja Eesti Kiirabi Liit. Läbirääkimistele on kutsutud ka sotsiaalminister ja haigekassa juht, kuna senine praktika on tõendanud, et tervishoiu korraldamise ja rahastamise üle otsustajate kaasamine on kokkulepete saavutamiseks väga vajalik.

Praeguses muutunud majanduslikus olukorras vajavad kõik pooled pikemat ettevalmistusaega, seetõttu plaanime läbirääkimiste esimest vooru suve lõppu.

Foto: Heili Mägi