Tervishoiu rahastamise tulevik endiselt selgusetu

26. mai 2008 /

Täna Sotsiaalministeeriumis toimunud koosolekul tervishoiu rahastamispoliitika läbirääkimisi ei peetud, sest ministeerium ei tea veel, milliseid kulutusi tervishoiule lähiaastatel teha saab.

Koosolekul tutvustati Rahandusministeeriumi, Eesti Panga ja Haigekassa prognoose.
Kuigi Riigi eelarvestrateegia 2009-2011 peaks kinnitatama juba kolme päeva pärast, ei osanud sotsiaalminister tervishoiutöötajatele ütelda, millistest numbritest saab lähtuda tervishoiu rahastamispoliitika kokkuleppe sõlmimisel. Tänavuse negatiivse lisaeelarvega kärbiti ka riiklike ennetusstrateegiate rahastamist, mistõttu narkomaania, südamehaiguste ja vähiprogrammi tegevusi lükatakse edasi või vähendatakse nende mahtu. Maret Maripuu sõnul saab tervishoiukulusid planeerida ainult rahandusministeeriumi poolt määratud piirides.

Selle aasta esimeses kvartalis kasvas Eesti majandus aeglasemalt kui teistes Euroopa riikides. Tööpuuduse kasvu ja sotsiaalmaksu laekumise vähenemist 2009. aastal rahandusministeeriumi hinnangul siiski ette näha ei ole, palgad peaksid tõusma keskmiselt 11,8%. Haigekassa tulud kasvavad 2009. aastal tänavusega võrreldes 15%, palgakomponendi tõusuks planeeritakse veel kinnitamata eelarveprognoosis 5%, mis tähendab tervishoiutöötajatele umbes 6%-list reaalpalga langust. Arstiabi kättesaadavus oleneb eelkõige sellest, kas jätkub piisavalt selle osutajaid. Tänaste uudiste põhjal on tõenäoline, et arstide ja õdede puudus süveneb.

Eesti Arstide Liit
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit