Arvamus

Tervishoiu korruptsiooniuuring 2011

9. november 2011 / Eesti Arstide Liit

Siinkohal viidatud ja tänase kuupäevaga mitmel pool ajakirjanduses käsitletud uuring. Maksab alati rõhutada, et algallika lugemine on parim koht info saamiseks. Teiseks tuleb meeles pidada, et eesmärgiks oli seatud kaardistamine ehk siis ülevaate saamine käsitletud probleemist. Head süvenemist.

Sügavama huvi korral võib kirjutada otsingusse eetika. Otsingutulemusena avanevad erinevad kõlblusteemasid kajastavad artiklid meie kodulehel.