Pressiteated

Tartus toimub Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolek

23. november 2019 / Eesti Arstide Liit

PRESSITEADE
Eesti Arstide Liit
23.11.2019

Laupäeval, 23. novembril toimub Tartus Eesti Arstide Liidu üldkogu koosolek.

Üldkogu teeb kokkuvõtte liidu lõppeva aasta tegevusest ja seab sihte edaspidiseks.

Arstide liidu külaline on sotsiaalminister Tanel Kiik, kes kõneleb muudatustest tervishoiusüsteemis järgmisel kolmel aastal.

Arstid arutavad uue kollektiivlepingu tingimusi ja läbirääkimiste alustamist järgmisel aastal. „Järjestikused lepped on töö- ja palgatingimusi viimasel seitsmel aastal pidevalt parandanud ja arstide väljarännet tublisti vähendanud, kuid maal teeb nii pere- kui ka eriarstide puudus ikka muret,“ ütles arstide liidu president Jaan Sütt. „Meie tervishoius oleks vaja regionaalpoliitikat.“

Üldkogul valitakse uus volikogu ja arstide liidu president, kelle ametiaeg algab 2021. aastal.

EAL üldkogu koosolek toimub kl 12-17 Tartu ülikooli raamatukogus.

Eesti Arstide Liit

Päevakord:
12.00 Koosoleku avamine;
12.10 – 14.00 Organisatsioonilised küsimused ja valimised;
14.00 – 15.00 lõunavaheaeg
15.00 Üldkogu külaline sotsiaalminister Tanel Kiik;
15.30 Uue kollektiivlepingu (2021-2022) projektist ja läbirääkimiste alustamisest;
16.00 Valimistulemuste teatamine;
16.10 Sõnavõtud ja arutelu; üldkogu avalduse vastuvõtmine;
17.00 Koosoleku lõpetamine.
Päevakorrapunktide kellaajad on orienteeruvad.