Tartu Ülikooli spordimeditsiini osakonna juubelikonverents 2. oktoobril Tartus

1. september 2009 /

2009. aastal möödub 50 aastat spordimeditsiini õpetamise algusest Tartu Ülikoolis. Selle tähistamiseks toimub 2. oktoobril Tartu Ülikooli aulas rahvusvaheline spordimeditsiini konverents “Chronic diseases and Sport”. Informatsiooni konverentsi kohta leiate kohulehelt http://www.kliinikum.ee/cds/.
Korraldajad kutsuvad osalema kõikide erialade arste, eriti aga spordimeditsiini oskonna lõpetanuid. Samuti palub organiseerimiskomitee esimees dr Anatoli Landõr võimaluse korral konverentsi toimumisest teavitada Lätis, Leedus jt välisriikides töötavaid TÜ spordimeditsiini osakonna vilistlasi.