Täname mõttekaaslasi!

22. september 2010 /

Arstide liidu pöördumisele ja ettepanekutele arstiabi kättesaadavuse parandamiseks on toetust avaldanud:

Eesti Patsientide Nõukoda
Eesti Patsientide Esindusühing
Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit
Eesti Hambaarstide Liit

Täname!