Täname mõttekaaslasi!

Arstide liidu pöördumisele ja ettepanekutele arstiabi kättesaadavuse parandamiseks on toetust avaldanud: Eesti Patsientide Nõukoda Eesti Patsientide Esindusühing Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit Eesti Hambaarstide Liit Täname!