Arvamus Läbirääkimised 2011...2012

Täna (12.10.2012) kokkuleppeid ei sõlmitud (streik laieneb)

12. oktoober 2012 / Eesti Arstide Liit

Tervishoiutöötajate läbirääkimised katkesid kokkuleppele jõudmata

Täna toimus arstide liidu, tervishoiutöötajate kutseliidu ja haiglate liidu vaheliste läbirääkimiste järjekordne voor. Kokkulepet, mis võimaldaks streigi lõpetada, ei sündinud.
Ühisele arusaamisele jõuti ainult kollektiivlepingu vormilises küljes.

Arstidele ja õdedele kõige olulisem töökoormuste küsimus on lahendatud ainult ambulatoorses töös, kuid mitte haiglaravis.

Residentide täistööaja tasustamise kohta alates järgmise aasta 1. jaanuarist on olemas haiglate liidu lubadus, kuid sotsiaalminister seda kinnitanud ei ole.

Miinimumtunnitasude pakkumist, kus arstide liidu ja kutseliidu ettepanek jagati kahe aasta peale, ei ole tervishoiutöötajad vastu võtnud. Arstide liit ja kutseliit jäid oma esialgse ettepaneku juurde.

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Arstide Liit