Tallinna Arstide Liit muutis liikmemaksu

30. jaanuar 2004 /

22.jaanuaril peeti Meremeeste Haigla saalis Tallinna Arstide Liidu üldkogu koosolek, millest võttis delegaatidena osa
105 TAL liiget.
Omaette diskussiooniteemaks kujunes Tallinna piirkondliku liidu liikmemaksu suurus.
Et EAL liikmemaks on alates 2004.a 45 krooni kuus, mille hulgas on ka vastutuskindlustuse maks, on vaja muuta TALile laekuva liikmemaksu määra . Samas arutati ka, kas Tallinna Arstide Liidu kui piirkondliku liidu tegevust on vaja jätkata. Koosoleku otsustas, et TAL jätkab oma tegevust ja selleks kinnitati 2004.a. eelarve.
Otsustati, et TAL liikme igakuise liikmemaksu määr on 2 palgakokkuleppega kehtestatud arsti miinimumtunnitasu.
Seega 2004.a. liikmemaks alates veebruarikuust on 100 krooni kuus.
Soodustusi tehakse residentidele ja arstidele, kes töötavad väiksema koormusega kui 20 tundi nädalas, neile jääb liikmemaksu määraks 1 miinimumtunnitasu, s.o. käesoleval aastal 50 krooni kuus. Soodustuse rakendamiseks esitada vastav taotlus TAL juhatusele koos põhjendusega.
Mittetöötavatele pensionäridele jääb kehtima aastamaks 50 krooni.