Huvitavat

Kõnekoosolek

16. oktoober 2013 / Eesti Arstide Liit

Tallinna Arstide Liidu kõnekoosolek. Lindistus annab edasi lõpus olnud diskussiooni. Lindistati diktofoniga, mistõttu kvaliteet on halb.

Rahvusraamatukogu saal 08.01.13