Streigis osalevad kõik Tallinna Haiglad

14. jaanuar 2007 /

17. jaanuaril kell 8 algavast tervishoiutöötajate üldstreigist teavitas streigikomitee täpselt nii, nagu seadus ette näeb. 2. jaanuaril saadeti ametlik teade Eesti Haiglate Liidule ja Vabariigi Valitsusele, samuti Eesti Linnade Liidule, Eesti Maaomavalitsuste Liidule ja Tallinna Linnavalitsusele.

Juba 4. jaanuaril arutasid streigikomitee liikmed Tallinna haiglajuhtidega, milliseid teenuseid Tallinnas streigi ajal osutatakse. Ametlik kokkulepe selle kohta sõlmitakse riikliku lepitaja juures.

17.–21. jaanuaril hõlmab streik Tallinna ambulatoorse arstiabi süsteemi. Eriarstide vastuvõtte polikliinikus ei toimu. Samuti ei tehta plaanilisi diagnostilisi uuringuid ega protseduure ambulatoorsetele patsientidele.
Ei tööta ka Tallinna perearstid, kes on Haigekassale ette teatanud oma lepingute peatamisest.

Tallinna haiglad töötavad 17.-21.01 nagu tavaliselt (välja arvatud plaanilised uuringud ja protseduurid ambulatoorsetele patsientidele).
Haiglates algab streik alates 22. jaanuarist. Lõpetatakse uute plaaniliste haigete vastuvõtt, kõikide haiglas viibivate patsientide ravi jätkatakse.

Vältimatut arstiabi osutatakse haiglate erakorralise meditsiini osakondades. Seal ei väljastata tõendeid, mida tavaliselt annab perearst, haiguslehti ei pikendata ega lõpetata. Hädavajadusel antakse retsepte.
Lapsed saavad tervisehäirete korral arstiabi Tallinna Lastehaiglas.
Sünnitusmajad töötavad kogu streigi ajal nagu tavaliselt. Rasedad saavad pöörduda ambulatoorselt sünnitusmajade vastuvõttudesse.
Nakkushaiglas tagatakse ravi nakkusohtlikele patsientidele.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogiakeskuses ei toimu plaaniliste ambulatoorsete patsientide vastuvõttu, abi antakse kiiret abi vajavatele haigetele ja kõik plaanilised ravikuurid jätkuvad.

Tervishoiutöötajate streigil on mitmeid iseärasusi. Kuigi kõikide erialade arstid ja õed ei saa tööd täielikult katkestada, osalevad nad siiski streigis. Erakorralise meditsiini osakondade töötajad on teatanud, et toetavad streiki, ehkki ise streikida ei saa.

Vaatamata kõikidele katsetele töötajaid ebaseaduslikult mõjutada, osalevad streigis kõikide Tallinna haiglate arstid, õed ja hooldustöötajad. Ükski kliinik ega osakond pole teatanud, et ei võta streigist osa.

Kui tervishoiutöötajate nõudmisi ei täideta, laieneb streik alates 22. jaanuarist üle kogu Eesti.

Teavet annavad kõikide haiglate infotelefonid, registratuurid ja perearsti nõuandetelefon 1220.

Tervishoiutöötajate streigi põhjuste ja korralduse kohta saab infot ka internetist www.arst.ee ja www.arstideliit.ee

14.01.2007

Tervishoiutöötajate streigikomitee