Stipendiumikonkurss täienduskoolituseks 2004.a

9. oktoober 2003 /

SA Arstide Täienduskoolituse Fond
stipendiumikonkurss 2004. a I poolaasta koolitusüritusteks

Konkursi tingimused:
• Stipendiumi suurus on kuni 10 000 EEK. Stipendiumide saajad määrab sihtasutuse nõukogu.
• Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel.
• Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või ümberõppeks või osavõtuks erialakongressist või -konverentsist 2004. a. esimesel poolaastal. Eelistatud on taotlused väljaspool Eestit toimuvateks üritusteks.
• Stipendiaadid on kohustatud läbitud koolituse teemadel avaldama erialast teavet sisaldava kirjutise ajakirjas Eesti Arst.
• Taotlused tuleb esitada Sihtasutusele Arstide Täienduskoolituse Fond kirjalikult aadressil Pepleri 32, 51010 Tartu hiljemalt 15. novembriks 2003. a
Palume saata taotlus ka e-maili aadressil eal@arstideliit.ee
Taotlusele lisada:
• koolitusürituse programm
• kulutuste eelarve
• taotleja CV
• erialaseltsi soovitus
• tööandja soovitus

Täpsem info ja taotluse vorm: Eesti Arstide Liit, tel/faks 07 420 429, eal@arstideliit.ee või www.arstideliit.ee
Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium
• Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate internide, residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine.
• Stipendiumi rahaline suurus on üldjuhul 5000 või 10 000 krooni. Nõukogu võib stipendiumi suurust vajadusel muuta.
• Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialakongressist või -konverentsist.
• Eelistatud on taotlused osavõtuks Euroopas toimuvatest üritustest. Stipendiaat on kohustatud oma erialaga seotud teemal avaldama artikli ajakirjas Eesti Arst või Lege Artis.
• Taotlused tuleb esitada 15. novembriks 2003.a Sihtasutusele Arstide Täienduskoolituse Fond aadressil Pepleri 32, 51010 Tartu, märkides ümbrikule „ENÜ koolitusstipendium“. Palume saata taotlus ka e-maili aadressil eal@arstideliit.ee
Taotlusele lisada:
• koolitusürituse programm
• kulutuste eelarve
• taotleja CV
• vabas vormis põhjendus antud koolituse olulisusest taotlejale