Stipendiumikonkurss täienduskoolituseks 2004.a

SA Arstide Täienduskoolituse Fond stipendiumikonkurss 2004. a I poolaasta koolitusüritusteks Konkursi tingimused: • Stipendiumi suurus on kuni 10 000 EEK. Stipendiumide saajad määrab sihtasutuse nõukogu. • Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel. • Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või ümberõppeks või osavõtuks erialakongressist või -konverentsist 2004. a. esimesel poolaastal. Eelistatud on taotlused väljaspool Eestit toimuvateks üritusteks. • Stipendiaadid on kohustatud läbitud koolituse teemadel avaldama erialast teavet sisaldava kirjutise ajakirjas Eesti Arst. • Taotlused tuleb esitada Sihtasutusele Arstide Täienduskoolituse Fond kirjalikult aadressil Pepleri 32, 51010 Tartu hiljemalt 15. novembriks 2003. a Palume saata taotlus ka e-maili aadressil eal@arstideliit.ee Taotlusele lisada: • koolitusürituse programm • kulutuste eelarve • taotleja CV • erialaseltsi soovitus • tööandja soovitus Täpsem info ja taotluse vorm: Eesti Arstide Liit, tel/faks 07 420 429, eal@arstideliit.ee või www.arstideliit.ee Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium • Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate internide, residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine. • Stipendiumi rahaline suurus on üldjuhul 5000 või 10 000 krooni. Nõukogu võib stipendiumi suurust vajadusel muuta. • Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialakongressist või -konverentsist. • Eelistatud on taotlused osavõtuks Euroopas toimuvatest üritustest. Stipendiaat on kohustatud oma erialaga seotud teemal avaldama artikli ajakirjas Eesti Arst või Lege Artis. • Taotlused tuleb esitada 15. novembriks 2003.a Sihtasutusele Arstide Täienduskoolituse Fond aadressil Pepleri 32, 51010 Tartu, märkides ümbrikule „ENÜ koolitusstipendium“. Palume saata taotlus ka e-maili aadressil eal@arstideliit.ee Taotlusele lisada: • koolitusürituse programm • kulutuste eelarve • taotleja CV • vabas vormis põhjendus antud koolituse olulisusest taotlejale