Sotsiaalminister Jaak Aab ei täitnud riiklikule lepitajale antud lubadust

16. jaanuar 2007 /

11. jaanuaril toimus tervishoiutöötajate kutseliitude, Eesti Haiglate Liidu ja valitsuskomisjoni lepituskoosolek riikliku lepitaja juures. Seal lepiti kokku, et sotsiaalminister Jaak Aab esitab riiklikule lepitajale 15. jaanuari õhtul kella 20-ks kirjalikult Vabariigi Valitsuse konkreetse seisukoha, kas on võimalik täita tervishoiutöötajate kompromissettepanekut tervishoiu rahastamise suurendamise ja tervishoiutöötajate palgatõusu kohta.

Tervishoiutöötajad kokkulepitud tähtajaks valitsuse seisukohta ega uut pakkumist ei saanud. Seetõttu teevad tervishoiutöötajad 16. jaanuaril riiklikule lepitajale ettepaneku lõpetada lepitusprotsess ja vormistada eriarvamuste protokoll.