Sotsiaalministeeriumi ja Haiglate Liidu pressiteade on eksitav

6. märts 2007 /

Sotsiaalministeeriumi abiministri Peeter Laasiku ja Haiglate Liidu juhi Urmas Sule täna tehtud avaldus sisaldab eksitavat teavet.

Koos Arstide Liiduga lükkas riikliku lepitaja palgaleppe projekti tagasi ka Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit. Palgaleppe projekt on koostatud juriidiliselt ebapädevalt ja selle sisu ei vasta läbirääkimistel saavutatud kokkulepetele. Lisaks sellele kitsendab riiklik lepitaja oma nägemuses palgaleppe laienemise piiramisega töötajate õigusi.

Eesti Keskastme Tervishoiutöötajate Kutseliit
Eesti Arstide Liit