Sõidukijuhtidele lubatud joobe piirmäära tõstmine ohustab rahva tervist

9. september 2009 /

Eesti Arstide Liit ja Eesti Tervisedenduse Ühing taunivad justiitsminister Rein Langi ettepanekut tõsta sõidukijuhtidele lubatud alkoholisisalduse piirmäära 0,5 promillini.

Niisugune seadusemuudatus on kahjulik nii rahva tervisele kui riigi majandusele. Alkoholi tarvitamisest tingitud suremus ja invaliidistumine on täna Eestis Euroopa Liidu üks suurimaid ning joobes juhtimisõigus tõstab seda veelgi. Justiitsministeeriumi enda 2006. aastal tehtud uuringust selgub, et kuni 0,5-promillise alkoholijoobega sõidukijuhil on 1,4 korda suurem risk põhjustada inimvigastustega liiklusõnnetust kui täiesti kainel juhil, hollandlaste andmetel on aga noortel, kuni 24-aastastel meestel see risk enam kui viis korda kõrgem. Samuti näitab justiitsministeeriumi uuring, et aastatel 2001–2005 on joobes sõidukijuhtide osalusel toimunud liiklusõnnetustes hukkunute arv pidevalt tõusnud. On vastutustundetu tõsta sõidukijuhtidele lubatud alkoholisisalduse piirmäära riigis, kus eriti noorte meeste suremus alkoholist tingitud vigastustesse on niigi lubamatult kõrge.

Eesti on ainus riik Euroopas, kus noored on osutanud vajadusele riiklikul tasandil esmajärjekorras tegeleda alkoholi kuritarvitamise probleemiga. Eesti on heaks kiitnud Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa Alkoholi Harta, mis sätestab laste ja noorte õigused kasvada üles alkoholivabas keskkonnas. Euroopa Liidu liikmesriikides on käivitunud diskussioon lubatud alkoholisisalduse vähendamiseks sõidukijuhtidele – üheski riigis ei kaaluta selle tõstmist.

Iga seadus kätkeb endas peale õigusliku regulatsiooni ka sotsiaalsete normide kujunemist ühiskonnas. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel hakkab juba 6 liitri absoluutse alkoholi tarvitamine aastas ühe elaniku kohta häirima riigi normaalset funktsioneerimist, Eestis ulatub see näitaja ligi enam kui 12 liitrini. On groteskne, et Euroopa Liidu kõrgeima alkoholi tarbimisega riigis soovitakse seda veelgi suurendada.

Alkoholist tulenevad otsesed ja kaudsed kahjud ulatuvad Eesti juhtivate teadurite andmetel miljardite kroonideni ja ületavad enam kui viiekordselt alkoholiaktsiisist saadava tulu. Majandussurutise tingimustes peaks valitsuse eesmärk olema alkoholi tarbimise vähendamine, mitte selle soodustamine.

Eesti Arstide Liit
Eesti Tervisedenduse Ühing