Saaremaa arstid taunivad valvesüsteemi muutmist

14. veebruar 2008 /

Avalik pöördumine Eesti Vabariigi sotsiaalministri, regionaalministri, õiguskantsleri, kõigi saarlaste ja suvesaarlaste poole.

Meid, Saaremaa arste, teeb murelikuks EV Sotsiaalministeeriumi 19. 08. 2004 määruse nr. 103 “Haigla liikide nõuded” muutmise eelnõu. Nimelt näeb kavandatav muudatus ette, et praeguse nelja valvearsti asemel hakkab alates aprillikuust üldhaiglates valves olema vaid kaks arsti.
Juhime tähelepanu asjaolule, et kavas jäetakse arvestamata Saare maakonna ja Kuressaare Haigla regionaalne eripära – saareline asukoht.
Lubamatu on jätta rahastamata ja lõhkuda praegune hästitoimiv valvesüsteem, jätta Saare maakonna elanikud ja nende külalised edaspidi ilma õigeaegsest kvaliteetsest arstiabist.
Riik peab tagama võrdsed võimalused kõigile oma elanikele, sealhulgas ka kõrgema etapi haiglatest kaugemal elavatele inimestele.
Kavatsetav muudatus ei arvesta, et patsiendi transport Saare maakonnast kõrgema etapi raviasutusse on tänu püsiühenduse puudumisele sootuks aeganõudvam kui mandril, sageli ilmastikuolude tõttu igasugune ühendus mandriga puudub. Samuti ei arvesta muudatus, et inimeste arv kasvab maakonnas kevadsuvisel perioodil mitmekordeks suvesaarlaste ja turistide arvelt. Kahel arstil ei ole võimalik tagada haiglas viibivate patsientide järelvalvet, sealhulgas intensiivravi osakonna patsientide ravi ning samal ajal anda erakorralist abi kiirabi poolt toodud ning ise haiglasse pöördunud abivajajatele.
Selline negatiivne muutus halvendab kvalifitseeritud arstiabi kättesaadavust, soodustab noorte perede lahkumist Saare maakonnast. Kavandatud muudatus ei soodusta noorte eriarstide tööleasumist Kuressaare Haiglasse.
Oleme nõus, et ökonoomne majandamine on tervishoius oluline, kuid ka turumajanduse tingimustes ei tohi tervisest saada kaup, haigest inimesest klient ega arstikunstist klienditeenindamine. Ka ministeeriumi ametnikul tuleks säilitada terake tervet talupojamõistust. Saaremaad tuleb käsitleda erijuhtumina ning jätta Kuressaare Haiglas jõusse praegune hästitoimiv valvesüsteem. See oleks üks reaalne ja väga vajalik tegu meie riigi paljuräägitud, kuid vähetoimivas regionaalpoliitikas.

Nõuame, et sotsiaalministeerium võtaks muudatuste sisseviimisel arvesse saarelisest asukohast tulenevat eripära ja jätaks Kuressaare Haiglas alles praegu kehtiva ööpäevaringse nelja valveringi rahastamise!
Nõuame, et kõigile Eesti elanikele oleks tagatud igal hetkel operatiivne ja kvaliteetne meditsiiniabi ning vajalik arstliku valvesüsteemi rahastamine!

Saaremaa Arstide Selts
Eesti Arstide Liidu piirkondlik liit