SA Arstide Täienduskoolituse Fondi stipendiumikonkurss

6. september 2004 /

SA Arstide Täienduskoolituse Fond kuulutab välja stipendiumikonkursi 2005. a I poolaastal toimuvateks üritusteks.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. november 2004.

Konkursi tingimused:

Arstide Täienduskoolituse Fondi stipendium

•Stipendiumi suurus on kuni 10 000 EEK. Stipendiumide arvu määrab sihtasutuse nõukogu.
•Stipendiumi on õigus taotleda Eestis töötavatel arstidel.
•Stipendium antakse erialaseks täienduskoolituseks või ümberõppeks või osavõtuks erialakongressist või -konverentsist. Eelistatud on taotlused väljaspool Eestit toimuvateks üritusteks.
•Stipendiaadid on kohustatud läbitud koolituse teemadel avaldama erialast teavet sisaldava kirjutise ajakirjas Eesti Arst.
•Stipendiumid määrab SA Arstide Täienduskoolituse Fond nõukogu.
•Taotlusele tuleb lisada:
•koolitusürituse programm
•kulutuste eelarve
•taotleja CV
•erialaseltsi soovitus
•tööandja soovitus

Taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada Sihtasutusele Arstide Täienduskoolituse Fond kirjalikult aadressil Pepleri 32, 51010 Tartu ja e-postiga eal@arstideliit.ee

Eesti Nooremarstide Ühenduse koolitusstipendium

•Stipendiumi eesmärgiks on Eestis töötavate internide, residentide ja arstiharidusega doktorandide väliskoolituse toetamine.
•Stipendiumi rahaline suurus on üldjuhul 5000 või 10 000 krooni. Stipendiumi suurust võib vajadusel muuta.
•Stipendium antakse erialaseks koolituseks või osavõtuks erialakongressist või –konverentsist.
•Eelistatud on taotlused osavõtuks Euroopas toimuvatest üritustest. Stipendiaat on kohustatud oma erialaga seotud teemal avaldama artikli ajakirjas Eesti Arst või Lege Artis.
•Taotlusele lisada:
•koolitusürituse programm
•kulutuste eelarve
•taotleja CV
•vabas vormis põhjendus antud koolituse olulisusest taotlejale

Taotlused koos lisadokumentidega esitada Sihtasutusele Arstide Täienduskoolituse Fond aadressil Pepleri 32, 51010 Tartu, märkides ümbrikule „ENÜ koolitusstipendium“, ja e-postiga eal@arstideliit.ee

Taotluse avalduse blanketi leiate www.arstideliit.ee (Arstide Täienduskoolituse Fond)
Palume taotluse esitamisel täpselt täita ülaltoodud nõudeid ja esitada need nii kirjalikult kui ka elektroonilisel kujul. Puudulikult koostatud taotlusi ei arvestata.